Is mijn rijbewijs nog geldig in het buitenland of heb ik een nieuwe nodig?

Welke fotocombinaties zijn er allemaal mogelijk?

Als mensen langskomen voor een pasfoto en ik hoor dat ze op vakantie gaan dan geef ik hun steeds deze raad mee.
Indien jullie met de wagen op vakantie gaan in Europa of erbuiten dan kan het zijn dat bepaalde landen je een boete geven omdat je nog met een papieren rijbewijs rond loopt.

Wettig gezien ben je in orde, maar.
Dit schrijft Touring.be erover.

‘Je Belgisch rijbewijs blijft geldig

Laten we eerst benadrukken dat een Belgisch rijbewijs (drieluik – roze van kleur) geldig is en blijft in Frankrijk en in alle landen van de Europese Unie.
Het speelt hierbij geen rol dat het om een oud Belgisch rijbewijs gaat (afgeleverd vóór 1 januari 1989) of een Belgisch rijbewijs naar “Europees model” (afgeleverd tussen 1989 en 2013), die allebei verschillen van het nieuwe Europees rijbewijs in “bankkaartmodel” (te bekomen sinds 2013).’

Maar Touring geeft ook mee .

Omruilen kan nuttig zijn

Wil je alle mogelijke discussie hieromtrent vermijden, dan kan het nuttig zijn
– vooral in Frankrijk maar soms ook in andere landen – om je oude “roze” rijbewijs om te ruilen tegen een rijbewijs van het nieuwe “bankkaartmodel”.
Verplicht is dit echter niet, want ook het Belgisch rijbewijs – Europees model of niet – is nog steeds geldig in de ganse Europese Unie.

Als je dan toch bij mij langskomt voor een ID foto’s van de familie laat dan meteen eentje maken van jou.

Belangrijk is wel, zo stelde Mevr. Galant nog, dat “…overeenkomstig het koninklijk besluit uit 1998 elke bestuurder in het bezit moet zijn
van een rijbewijs dat in goede staat is en een gelijkende foto draagt”.
Het is inderdaad zo dat op het rijbewijs van vele automobilisten nog een
IDfoto van vele jaren terug prijkt.
Wist je dat dit bij een controle voor problemen kan zorgen, zowel in België als in het buitenland?
Is de foto niet meer gelijkend, dan doe je er goed aan een nieuw rijbewijs aan te vragen, waarop dan een recente foto bevestigd wordt.
Hiervoor neemt de dienst “Rijbewijzen” meestal de
IDfoto over uit het 
gegevensbestand van de identiteitskaarten
; als er geen
IDfoto beschikbaar is of de kwaliteit hiervan laat te wensen over,
dan moet de aanvrager een nieuwe
IDfoto meebrengen.Kostprijs voor het nieuwe rijbewijs “bankkaartmodel” : 20 € (in vele gevallen verhoogd met een gemeentetaks).
Meteen heb je dan ook het voordeel dat op het nieuwe rijbewijs alle categorieën van voertuigen waarmee je mag rijden expliciet vermeld staan,
wat niet het geval is op het oud rijbewijs (naar Belgisch model)… 

Wanneer krijg je een nieuw rijbewijs in bankkaartmodel?

Elke burger moet de omwisseling vragen van zijn papieren rijbewijs naar het nieuwe bankkaartmodel

 • Als je je rijbewijs verloren hebt of het werd gestolen of het is beschadigd of onleesbaar geworden
 • Als de foto op je rijbewijs niet meer up to date is met je huidig voorkomen
 • Wanneer de geldigheidstermijn van je papieren rijbewijs afloopt (bv voor diabetespatiënten)

Personen die in België wonen en houder zijn van een buitenlands rijbewijs, kunnen geen hernieuwing of duplicaat van het rijbewijs van hun moederland krijgen.
Zij moeten een Belgisch rijbewijs aanvragen.

Hoe vraag ik een nieuw rijbewijs aan en wat is daar voor nodig?

 • Voor de aanvraag van je eerste rijbewijs
 • Identiteitskaart
 • Soms is een recente IDfoto (4,5 x 3,5 cm met licht egale achtergrond) nodig
 • Aanvraagformulier van het examencentrum
 • Het voorlopig rijbewijs
 • Voor de omwisseling van een papierenrijbewijs naar een bankkaartmodel:
 • Identiteitskaart
 • Soms is een recente IDfoto (4,5 x 3,5 cm met witte egale achtergrond) nodig
 • Je huidig rijbewijs
 • Voor een duplicaat van je rijbewijs:
 • Identiteitskaart
 • Soms is een recente IDfoto (4,5 x 3,5 cm met witte egale achtergrond) nodig.
 • Je huidig rijbewijs als je dat laat vervangen omdat het beschadigd is of omwille van een oude foto
 • Een formulier “aanvraag duplicaat rijbewijs” afgeleverd door de politie ingeval van diefstal of verlies. Bij beschadiging wordt dit attest aan het loket ingevuld
 • Voor een vernieuwing met medisch attest of uitbreiding naar een hogere categorie: 
 • Identiteitskaart
 • Soms is een recente IDfoto (4,5 x 3,5 cm met Witte egale achtergrond) nodig
 • Je huidig rijbewijs
 • Een rijgeschiktheidsattest (voor categorie waarvoor dit nodig is of bezoldigd vervoer)
 • Aanvraagformulier van het examencentrum en eventueel voorlopig rijbewijs
 • Voor een omwisseling van een buitenlands rijbewijs naar een Belgisch rijbewijs :  
 • Identiteitskaart
 • Soms is een recente IDfoto (4,5 x 3,5 cm met witte egale achtergrond) nodig
 • Je huidig buitenlands rijbewijs
 • Beëdigde vertaling van het buitenlands rijbewijs indien dit niet in 1 van de landstalen of het Engels is opgesteld

Wat moet ik meebrengen bij het afhalen?

 • Je identiteitskaart
 • Vorig rijdocument (ook al is de geldigheidsduur hiervan verstreken)
 • Eventueel het ontvangstbewijs dat je bij de aanvraag kreeg (verschilt van gemeente tot gemeente)
 
Als je al deze feiten nagaat dan is mijn oordeel, tart het lot niet als je op reis gaat en vraag gewoon tijdig een nieuw rijbewijs aan en ga zonder zorgen op reis.

Oude rijbewijs

nieuwe rijbewijs