FAQ Algemeen

Algemene vragen

Mijn BTW nummer is: BE 0810 785 485
Mijn rekeningnummer is: BE 53 001-5971491-53

De foto’s lever ik steeds in lage resolutie. Dat wil zeggen dat ze niet groot genoeg zijn om af te drukken of te laten afdrukken. Houd er rekening mee dat vele firma’s de foto’s zelf nog bewerken en verschillende kleurprofielen hebben dan ik waardoor de kwaliteit en kleuren de wensen overlaat. Je kan bij mij foto’s bestellen: ik werk samen met een bedrijven dat enkel levert aan erkende fotografen.

Goh, das een moeilijke. Ik zou zeggen jawel. Ik heb al veel minder goede probeersels gezien als mensen zichzelf schminken en dat het vaak niet goed gedaan is. Ze gebruiken niet de juiste fond de teint zodat ze een geel gezicht hebben. Of ze doen gewoon teveel zwart rond de ogen enz…
Voor een 50€ komt mijn visagiste tot bij ons en dan kijkt zij op dat moment welk er het beste bij jouw huid past. Maar meestal is LESS IS MORE en gaat ze heel naturel te werk. Ik en Evy werken al heel lang samen en zijn op mekaar afgestemd maar je mag beslist ook naar jouw eigen schoonheidsspecialiste gaan.

Jawel, tenzij anders vermeld

Het liefste werk ik alles af in een matte afwerking. Dat is voor mij het mooist omdat je dan alles perfect kan zien. Met afwerkingen met blinkend glas of met een acryllaag heb je het nadeel dat je daar alles in ziet. Het is dan net een matte spiegel en dat is niet mooi.

Ik fotografeer een beperkt aantal sessies per week. Als een sessie wegvalt door ziekte, voel ik dat in mijn portemonee. Ik heb dus graag dat je mij meteen op de hoogte brengt als je ziek valt de dag voor of enkele dagen voor een sessie. Zo heb ik nog nog de kans om het vrije plekje op te vullen. Als ik pas de dag voordien of de dag zelf op de hoogte gebracht word, of als je onze afspraak vergeet, reken ik een annulatiekost aan van 50€ tot 200€. Als er geen ziekte in het spel is, heb ik graag ten laatste twee weken voor de sessie hiervan bericht.

Mijn agenda voor fotosessies zit vaak maanden voordien vol, dus voor sessies met een deadline als communiesessies of zwangerschapssessies, ben je er best zo snel mogelijk bij. Huwelijken boek ik vanaf een jaar voordien, hoe sneller je boekt, hoe groter de kans dat we nog vrij zijn op jullie grote dag.

Toggle Content

Voor fotografen is het fotograferen zelf maar een deel van het werk. Na de sessie (en nadat de fotosessie betaald is) ga ik met jullie foto’s aan de slag. Ik selecteer de mooiste beelden, en ga ze één voor één bewerken zodat elk beeld voldoet aan mijn perfectionistische normen. Omdat dit een artistiek proces is waarbij haast zelden het beste resultaat geeft, en omdat het aantal geselecteerde foto’s kan variëren, duurt dit soms wat langer.

Helaas pindakaas. 😉

Kwaliteit staat altijd voorop.

Ik maak er een erezaak van om voor jullie een reportage af te werken die een mooi verhaal vertelt.

Foto’s die er stuk voor stuk schitterend uit zien.

Op restaurant krijg je toch ook niet de schillen van de groenten mee op je bord geserveerd? 😉

Ik fotografeer alles in kleur en zet mijn beelden nadien om in zwart-wit als dat mooier is. Niet elk beeld vraagt een omzetting naar zwart-wit.

a, zeker … het ideale geschenk! Hoe? Stel hier even deze vraag aan mij alsjeblief.

Je kan het bedrag zelf kiezen. De bon wordt per post opgestuurd na betaling of bij mij in Puurs afgehaald.

Een cadeaubon is 3 maanden geldig. Maar kan uitzonderlijk verlengd worden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het bestellen van een fotosessie gaat de klant akkoord met onderstaande voorwaarden.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Offerte: alle aanbiedingen van Fotografie Marc Vanraes aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotografie Marc Vanraes  (hierna genoemd ’Fotografie Marc Vanraes’) en de persoon of personen
waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna genoemd ’de opdrachtgever’)
Opdracht: de dienst of het product dat door Fotografie Marc Vanraes geleverd zal worden.
Fotograaf:  Marc Vanraes , tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Fotografie Marc Vanraes de overeenkomst gesloten heeft,
tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken volgens de Auteurswet.

Artikel 2 Aanbod

Fotografie Marc Vanraes doet een aanbod in de vorm van een offerte, prijslijst of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.
Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk of via mail. Niet telefonisch! Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 kalenderdagen na de datum van verzending door Fotografie Marc Vanraes.De prijzen vermeld in de prijslijst van Fotografie Marc Vanraes dienen gezien te worden als de meest recente offerte. De offerte verplicht niet tot een levering van de prestaties. Prijzen vermeld op een info-pdf, verstuurd via e-mail, blijven 3 maanden geldig. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotografie Marc Vanraes zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden via mail. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat Fotografie Marc Vanraes werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de voorschotfactuur (30% van het de overeengekomen prijs bij huwelijksreportages – 100% bij kinder- of familieshoots) is voldaan. Fotografie Marc Vanraes houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Fotografie Marc Vanraes onaanvaardbaar maken. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotografie Marc Vanraes is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Fotografie Marc Vanraes zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Fotografie Marc Vanraes gebruikelijk werkt. Fotografie Marc Vanraes spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. Fotografie Marc Vanraes doet zijn uiterste best om het gevraagde te fotograferen, lukt dit niet door omstandigeheden die niet bij Fotografie Marc Vanraes liggen dan beschouwd Fotografie Marc Vanraes de opdracht toch als voldaan.De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van Fotografie Marc Vanraes op basis van haar kwaliteits- en stijlcriteria. Fotografie Marc Vanraes biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwe-bestanden. Fotografie Marc Vanraes levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk géén nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.Tenzij er sprake is van overmacht, zal Fotografie Marc Vanraes in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van Fotografie Marc Vanraes, waardoor Fotografie Marc Vanraes niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangenFotografie Marc Vanraes met vergelijkbare stijl zorgen.

Artikel 7. Levering

Fotografie Marc Vanraes hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. (Huwelijks)albums worden, tenzij anders overeengekomen, ongeveer 3 weken na goedkeuring van het ontwerp geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal. Fotoprints, canvassen, reclamepanelen en fotokaarten worden binnen 2 weken na bestelling geleverd. Fotografie Marc Vanraes maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. Tijdens drukkere periodes (bijvb. kerst, communieperiode, …) is er soms meer tijd nodig. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd. Na de keuze van de fotoproducten wordt het totaal bedrag betaald voor de bestelling doorgestuurd wordt naar de leveranciers. Bestellingen kunnen na afspraak in de studio opgehaald worden. De gevraagde bestellingen dienen na bevestiging dat ze bij Fotografie Marc Vanraes liggen binnen de 2 weken opgehaald te worden. Indien dit door de opdrachtgever genegeerd word dan komt er stockagevergoeding van 1,50€ per dag erbij. Omdat elke bestelling op maat gemaakt wordt is retourneren niet mogelijk.

De Foto’s die ik getrokken heb lever nu ook digitaal in schermresolutie en na betaling van het geheel (shoot en bestelling) worden de  foto’s geleverd met een formaat van 20cm x 30cm en 72Dpi. Deze kunnen niet afgedrukt worden. Dit zonder watermerk, maar bij gebruik op media moet zeker een naamsvermelding of een Tag gebruikt worden. Voorbeeld – Fotografie Marc Vanraes – Bij niet gebruik van een naamsvermelding of een Tag zal ik beslist vragen om de foto’s te verwijderen van de desbetreffende site of pagina.

Artikel 8. Vergoeding

Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Fotografie Marc Vanraes een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde. Indien aannemelijk is dat Fotografie Marc Vanraes hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Fotografie Marc Vanraes dit doorrekenen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever word hiervan eerst op de hoogte gesteld. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de prijzen die vermeld staan in de reclame. Alle door Fotografie Marc Vanraes genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders anders vermeld of overeengekomen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

Fotografie Marc Vanraes zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 21 kalenderdagen na factuurdatum. De factuur met betrekking tot de reservering van de opdracht (voorschotfactuur), dient in elk geval voorafgaand aan de aanvang van deze opdracht voldaan te zijn. Indien de in dit lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De factuur met betrekking tot de reservering van de opdracht (voorschotfactuur) dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kalenderdagen, voldaan te zijn, teneinde de overeenkomst voor de gewenste datum definitief vast te stellen. Er worden geen resultaten van de fotosessie getoond voor het verschuldigde bedrag betaald is.

Artikel 10. Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan ik Fotografie Marc Vanraes, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Fotografie Marc Vanraes gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. Een portretsessie (We and our baby ) kan tot de dag voorgaand aan de geplande sessie geannuleerd worden. Er wordt door Fotografie Marc Vanraes dan een nieuwe datum voorgesteld zonder meerprijs. Bij annulatie de dag zelf zal een annulatiekost van 222€ aangerekend worden.
Bij annulering van een huwelijksreportage door de opdrachtgever wordt een annulatiekost van 400€ aangerekend. Ongeacht de reden of tijdstip van de annulering. Betalingsverplichting geldt tevens indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Artikel 11. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Fotografie Marc Vanraes. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de Fotografie Marc Vanraes.
Klachten na de termijn van 5 werkdagen worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Auteursrecht en gebruik maken van de foto’s.

Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Fotografie Marc Vanraes, indien niet anders overeengekomen. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij Fotografie Marc Vanraes. Fotografie Marc Vanraes houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Indien de opdrachtgever wenst dat de foto’s gemaakt tijdens de fotosessie (van hem/haar of het gezin) NIET gebruikt worden voor promotie van Fotografie Marc Vanraes dient de klant dit vooraf te melden aan de Fotografie Marc Vanraes. De opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgevers die tevens consument zijn, verkrijgen ten behoeve van publicatie op social media en persoonlijke websites speciaal daartoe bestemde lage resolutie bestanden met logo. Overige werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van Fotografie Marc Vanraes openbaar gemaakt worden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de downloadbare bestanden in webresolutie met logo of aangekochte digitale bestanden (hoge resolutiebeelden) op het internet te plaatsen in een bewerking verschillend dan deze is aangeleverd door Fotografie Marc Vanraes. Het logo van Fotografie Marc Vanraes mag bij de downloadbare bestanden (in webresolutie) niet verwijderd of afgeseneden worden. De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen. De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Elk gebruik van een werk van Fotografie Marc Vanraes dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fotografie Marc Vanraes.

Bij inbreuk op de auteursrechten van Fotografie Marc Vanraes, rekent Fotografie Marc Vanraes drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Fotografie Marc Vanraes.

Artikel 13. Portretrecht

Fotografie Marc Vanraes houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Fotografie Marc Vanraes is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fotografie Marc Vanraes of diens vertegenwoordigers.Fotografie Marc Vanraes is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Fotografie Marc Vanraes geleverd zijn. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Fotografie Marc Vanraes houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Fotografie Marc Vanraes aan de opdrachtgever medegedeeld.
Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 16. Rechtspraak

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. Op alle rechtsverhoudingen tussen Fotografie Marc Vanraes en de opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.
Augustus 2014

Website: www.marcvanraes.be

Email: info@marcvanraes.be
Telefoon: 0475/37.14.12
BTW: BE 0810.785.485

Rekeningnummer: BE 53 001-5971491-53

FAQ over mijn Presentaties en andere afwerkingen

De gulden snede is eigenlijk een wiskundige berekening op basis van de aanname dat het menselijk oog harmonie waarneemt in objecten door middel van een denkbeeldige raster. Bij de gulden snede verhoudt het grootste van de twee delen zich tot het kleinste, zoals het gehele raster zich verhoudt tot het grootste. Dit principe komt keer op keer terug in de verschillende bedrijfsgeledingen van de samenleving. In de architectuur zorgt men er bijvoorbeeld voor dat het dak 38 procent uitmaakt van de totale hoogte van het gebouw om het geheel in harmonie te brengen.

Ook in de fotografie maakt men gebruik van de gulden snede, hoewel deze dan meestal “de regel van derden” wordt genoemd. Het beeld wordt als het ware horizontaal en verticaal in drieën verdeeld waardoor er een raster ontstaat van 9 vlakken. Foto’s die op basis van de gulden snede worden gemaakt, komen bijzonder aangenaam en evenwichtig op ons over.

Of je nu kiest voor een familiefoto op Dibond of een afbeelding van onze trouwreportage als Photoframe  aan de muur in de woonkamer, de gulden snede speelt in alle gevallen een belangrijke rol bij het bepalen van de de juiste compositie voor jouw wanddecoratie. Hanteer daarom de volgende vuistregels:

 • Plafondhoogte opmeten: meet de hoogte van de wand van de vloer tot aan het plafond.
 • Gulden snede berekenen: verdeel de gemeten afstand met 8 en vermenigvuldigd met 5. Stel de plafondhoogte is 2,50 m : 8 × 5 = 1,56 m
 • Lijn trekken: Teken een dunne lijn (bijvoorbeeld met een potlood) op de berekende hoogte (in het voorbeeld 1,56 m) vanaf de grond. Dit maakt dat 5/8 van de hoogte van het plafond nu onder de lijn valt en 3/8 boven de lijn.
 • Wanddecoratie opmeten en de gulden snede bepalen: meet nu de wanddecoratie op. Bepaal aan de hand van de hoogte van de wanddeco de gulden snede (op 5/8 van de totale hoogte vanaf de onderkant gemeten), en markeer dit punt aan de achterkant.
 • Ophangen: Jouw wanddecoratie kan nu worden opgehangen door de 5/8 markering (zoals aangebracht op de achterkant), precies te laten landen op de 5/8-lijn van de muur.

In gewone taal betekent dit: wanneer jij meerdere afbeeldingen van verschillende formaten gaat ophangen, hang deze dan niet flush maar laat de boven- en onderkanten overlappen. Hoewel dit misschien een beetje vreemd klinkt zal het resultaat er naar zijn. De globale indruk zal evenwichtig zijn en harmonie uitstralen, en het totaalbeeld ziet er prachtig uit.

En anders reken ik het allemaal voor jou uit. Voor 30€ kan dit gebeuren en dit bedrag zal je terug gegeven worden indien je de presentatie bij mij aankoopt.

Hoe ontwerp je wanddecoratie op zo een manier dat het in een ruimte past? Dat hangt helemaal van de ruimte af. Hier proberen we aan de hand van voorbeelden te laten zien hoe je het onderwerp, gevoel, kleur en formaat op elkaar afstemt.

Wanddecoratie rond de eettafel

De eettafel is een plaats waar veel tijd met de familie wordt doorgebracht en waar de dag wordt besproken. Waar deze ook staat, hier moet vriendelijkheid en rust uitgestraald worden. Om dit te creëren, dient de nadruk gelegd te worden op vrolijke en vriendelijke kleuren, op een achtergrond passend bij de kleur van de wand. Het formaat is afhankelijk van de ruimte aan de wand, maar ook de grote van de eettafel is leidend, bij een grote tafel past geen kleine poster en bij een kleine tafel valt deze weg bij een zeer groot formaat. De kunst is om het af te stemmen en dit is met onze formaten ook allemaal mogelijk, maar daar help ik je graag bij hoor.

Geef je slaapkamer de die beetje meer toets.

 

Als je de in de slaapkamer wanddecoratie wilt ophangen, dan kun je de volgende tips in jouw keuze meenemen:

 • een groot formaat, afhankelijk van de wand en het formaat van het bed
 • eerder een rustig ‘killer’ gevoel
 • als kleuren zijn zeer geschikt: blauwtinten, zacht geel of rustgevend roze
 • typische onderwerpen: die klassieke “awesome familie of gezinsfoto’s” of bijvoorbeeld die mooie “You sexy thing of naaktreportagefoto’s” die we genomen hebben.
 • Mijn heel mooie panoramafoto’s passen in elk interieur en creëren een zen moment met hun rustgevende vergezichten,
  zoals een lichtdoorlatend bos of een zonovergoten meertje in de Alpen.

De kleuren van jouw poster kunnen nog zo helder en briljant zijn, als ze niet in het juiste licht gezet worden, dan komt het effect niet tot zijn recht. Let daarom op de volgende tips, om jouw wanddecoratie in de spotlight te zetten.

Als je wanddecoratie in een ruimte wilt hangen waar weinig licht is door het ontbreken van daglicht of felle lampen, dan zul je zien dat het contrast van jouw motief niet meer goed naar voren komt. Wanddeco die er bij helder licht zeer scherp toont, lijkt nu verlopen en mist de contouren – de juiste hoeveelheid licht ontbreekt gewoonweg.

Je kunt dit voorkomen door voor het bestellen van wanddeco goed op te letten en voor het juiste contract te kiezen. Je kunt de juiste foto herkennen aan de duidelijke scheiding tussen lichte en donkere gedeeltes. Je kunt in samenspraak met mij de juiste afwerking uitkiezen en desnoods bewerken we de foto dat het motief goed naar voren komt.

 

Voor je begint willen wij je aanraden om er goed over nadenken welke systeem je in de indeling wilt brengen, enkele mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:
Ik stel meestal mijn klanten voor om een te gaan kijken op Pinterest of typ eens Gallery Wall Ideas in op Google.

 • Galerie indeling: alle posters worden, onafhankelijk van formaat, met de bovenkant op 1 lijn opgehangen.
 • Op formaat gesorteerd: meerdere formaten worden bijvoorbeeld van links naar rechts op grootte gesorteerd. Of een groot formaat wordt naast een kleine gehangen en zo verder.
 • Petersburger indeling: eem symetrische indeling van vele posters in verschillende formaten, vaak werkt men naar een rechthoek.
 • Figuur: Ophangen van posters in een bepaald figuur, bijvoorbeeld letters (I ♥ U), een klok of ook wel in de vorm van een trap.
 • Gulden middenweg: Ophanging van presentaties op 1 hoogte op 5/8 van de wandhoogte.

Om het beste idee en gevoel voor de indeling te krijgen, kun je deze het beste eerst op de vloer uitleggen of een volledige uitwerking door mij laten maken. Dan heb je ook meteen een boormal dat je gewoon op de juiste plaats hangt en begint te boren en klaar is kees. Je hoeft op die manier niets meer uit te meten.

 

Welke presentaties kan ik je aanbieden,
er zit beslist wel iets tussen voor jou.

Hoe groot mag de presentatie zijn in mijn woning of kantoor?

Hier zijn de meest voorkomende prijzen.

Jawel, ik blaas nieuw leven in jouw oude kapotte foto's

Bekijk zeker deze boekenstand eens, op deze manier geniet je 100% van jullie reportage.

Heb je een vraag over een artikel dat hier op deze pagina staat, aarzel niet om ze te stellen alsjeblief?