Hoogstraat 24 A 11

2870 Puurs - Sint Amands

Bel mij

0475 31 74 12

Graag wil ik onze foto’s van de reportage gebruiken als reclame.

Graag wil ik onze foto’s van de reportage gebruiken als reclame.

Goedendag, dank je wel dat je langs deze pagina gekomen bent.
Dit is een belangrijke pagina omdat ik graag wil weten of ik de foto’s van onze reportage mag gebruiken als reclame.
Zodoende zou ik graag willen vragen om dit eens in te vullen ajb.
 
Dank je wel, je bent fantastisch.
 
 
toestemming om foto’s met mijn/onze beeltenis (digitaal en/of analoog) zonder vergoeding openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in alle media, waaronder (maar niet limitatief) zowel op internet en TV als in tijdschriften, kranten et cetera, zowel redactioneel (artikelen) als commercieel (reclame-uitingen) of reproducties of als kunst aangeboden worden. Noch de fotograaf/vertegenwoordiger/wettelijke opvolgers, noch de openbaarmaker en/of verveelvoudiger, kan en zal door mij/ons aansprakelijk worden gesteld voor enig bijschrift en/of voor de strekking van het artikel en/of de advertentie(s), waarbij de foto wordt afgebeeld en welk bijschrift en/of welke strekking mij onwelgevallig zou kunnen zijn of als een inbreuk op mijn privacy gezien zou kunnen worden, dan wel mij enig ander nadeel zou kunnen opleveren. Indien deze overeenkomst op een of andere manier toch herbekeken voor bijvoorbeeld Indien er sprake is van een scheiding of een overlijden van een persoon en moeten worden dan zijn alle kosten die daarmee gepaard gaan voor de rekening van de opdrachtgever(s) hierboven genoemd van deze reportage. In geval van een groepsfoto zullen de kosten vallen voor de persoon die deze aanpassingen dan wilt.